Konstrukcja ogrodzenie PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie zada pozwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu do urzędu poza kilkoma wypadkami.

Projekotwanie ploty z plastyku na plot i bramkę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na to ani zgłaszania tego faktu do urzędu z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Ogrodzenia Winylowe na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie przewyższające wielkości 2,2 m stawiane miedzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia balaski plastikowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu winno zawierać rodzaj ogrodzenia, sposób zrealizowania jego instalacji a także proponowany termin startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dołączyć oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także jeżeli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do budowy ogrodzenia PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachet zadane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce wjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Protest może być w sytuacji, gdy zamierzane balaski plastikowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowa jest nieprawidłowe z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W przypadku kiedy projektowane plot z PCV na plot i bramę ze sztachetprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez dwa lata. Brak zapoczątkowania prac przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements